kuljetusliikkeen pitkä auto kuljettamassa erikoiskuljetusta
Maantiekuljetus, joka ylittää normaalille liikenteelle sallitut pituus-, leveys-, korkeus- tai painorajat on erikoiskuljetus. Yleensä erikoiskuljetuksena kuljetetaan erilaisia kookkaita tuotteita, joita ei kohtuudella pystytä jakamaan pienempiin osiin ja useampiin kuljetuksiin. Tällaisia tuotteita syntyy teollisuudessa ja rakentamisessa ja niitä voivat olla vaikkapa voimalaitosten tai koneiden osat. Vaarallisten aineiden kuljetukset tai lämpösäädellyt kuljetukset eivät kuulu erikoiskuljetuksiin.
Osaan erikoiskuljetuksia täytyy kuljetusliikkeen hankkia erikoiskuljetuslupa. Manner-Suomen erikoiskuljetusluvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus ja Ahvenanmaan luvat Ahvenanmaan maakuntaliitto. Lupa myönnetään joko reittikohtaisena tietylle reitille tai reitistökohtaisena tietyn alueen teille ja alueille. Tarkempaa tietoa luvista saa ELY-keskuksen nettisivuilta ja kuljetuslupien puhelinneuvonnasta. Lisäksi erilaiset lait säätelevät kuljetuskalustoa, sen sallittua kuormitusta ja kuljetustapoja.

Erikoiskuljetukset voivat vaatia kuljetusliikkeeltä liikenteen ohjausta. Kuljetuskaluston lisäksi voidaan tarvita 1-3 kappaletta varoitusautoja opastamaan liikennettä sekä kuljetuksen edellä että takana. Liikennettä voivat ohjata myös henkilöt, joilla on erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeudet, jonka myöntää Trafi. Liikenteenohjaajilta vaaditaan C1-ajo-oikeus, tieturva 1 -kortti sekä hyväksytty erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus. Tietyissä tilanteissa voidaan liikenteen ohjaamiseen tarvita myös poliisia.

Kuljetettavat tuotteet ovat varsin erilaisia, ja asettavat näin erilaisia vaatimuksia kuljetusliikkeen kalustolle. Kuormien muodot ovat yksilöllisiä ja ne voivat olla myös epäsymmetrisiä. Yleisimmin käytettyjä erikoiskuljetusajoneuvoja ovat kehtolavetti, pokkarekka, jatkorekka, peräjuoksija sekä moduulilavetti. Mikäli mahdollista, on pyrittävä välttämään ylileveää kuljetusta. Kuljetuskalustoon on tehtävä erikoiskuljetusmääräysten mukaiset merkinnät valoilla ja heijastimilla.

Erikoiskuljetuksen reitin suunnittelussa on huomioitava muun muassa kuljetuksen koko, reitin rajoitukset ja liikenneturvallisuus. Reitillä voi olla tietöitä, ja niiden tarkistamisesta vastaa erikoiskuljetuksen toteuttaja.