Erikoiskuljetukset Kuljetusliikkeen Tehtävänä

Maantiekuljetus, joka ylittää normaalille liikenteelle sallitut pituus-, leveys-, korkeus- tai painorajat on erikoiskuljetus. Yleensä erikoiskuljetuksena kuljetetaan erilaisia kookkaita tuotteita, joita ei kohtuudella pystytä jakamaan pienempiin osiin ja useampiin kuljetuksiin. Tällaisia tuotteita syntyy teollisuudessa ja rakentamisessa ja niitä voivat olla vaikkapa voimalaitosten tai koneiden osat. Vaarallisten aineiden kuljetukset tai lämpösäädellyt kuljetukset eivät kuulu erikoiskuljetuksiin. Osaan erikoiskuljetuksia […]